Tulevaisuutemme on uusiutuvissa

Maailma muuttuu nopeammin kuin kunnolla pystymme havaitsemaankaan ja merkittävimmäksi tekijäksi muutoksessa on noussut ilmaston lämpeneminen. Ihmiskunnalla on jo todellinen kiire hankkiutua eroon fossiilisista polttoaineista, korvaten ne mieluiten luonnonmukaisilla uusiutuvilla energiamuodoilla. Oraisa Oy on vahvasti mukana tässä ilmastonmuutoksen torjuntatyössä, tarjoten ekologisesti kestäviä ratkaisuja energiantuotantoon ja -käyttöön.

Aurinko on elämän ylläpitäjä ja ehtymätön energianlähde Maa-planeetalla vielä liki miljardin vuoden ajan – ennen kuin aurinko alkaa lämmittää planeettaamme elämän kannalta jo liiaksi. Ihminen, kuten kaikki muutkin eliölajit, hyödyntää auringon energiaa monin tavoin ja on käytännössä täysin riippuvainen auringosta. Ihmiskunnan käyttämästä energiasta vain ydinvoima, geoterminen energia ja vuorovesienergia eivät ole peräisin auringosta – siis myös tuulivoimasta saamme kiittää aurinkoa.

Siihen nähden, että jokainen puunlehti, havunneulanen ja ruohonkorsi on jo itsessään pieni aurinkovoimala, ihminen on oppinut hyödyntämään auringon energiaa varsin niukasti energiantuotannossa. Ajat ovat kuitenkin muuttumassa, sillä fossiilisten energialähteiden aika on auttamatta ohi. Ongelmana on vain, kuinka selviydymme ilmastonmuutoksesta fossiilisten energiamuotojen alasajon aikana.

Tekniikka kuitenkin kehittyy, painopisteen siirtyessä koko ajan vahvemmin ihmiskunnan tulevaisuutta turvaavan tekniikan puolelle. Aurinkosähkön tuotannossa tarvittavien aurinkopaneeleiden hinnat ovat laskeneet viime vuosikymmeninä huimasti, ja lasku jatkuu yhä, välillä radikaalistikin. Myös aurinkokeräimissä eli auringon säteilylämmön talteenotossa on otettu edistysaskeleita, mutta kehitystarvetta riittää myös sillä sektorilla

Oraisa Oy:n missiona on auttaa yrityksiä, maatiloja, kiinteistöyhtiöitä, rakennuttajia ja yksityishenkilöitä aurinkoenergian hyödyntämisessä joko aurinkosähkönä tai aurinkolämpönä. Tarvittaessa kartoitamme myös muiden uusiutuvien energiamuotojen kuten pientuulivoiman, maalämmön tai biopolttoaineiden käyttömahdollisuuksia uudisrakentamisessa tai energiahuollon uudistamisessa.

Oraisa Oy keskittyy suunnitteluun ja markkinointiin, etsien kuhunkin hankkeeseen mahdollisimman kustannustehokkaan toteutuksen yhteistyössä paikallisten asennusyritysten kanssa. Lisäksi Oraisa Oy panostaa uusien ratkaisujen suunnitteluun, mutta niistä lisää myöhemmin.